Utbud

Företaget erbjuder konsultstöd inom området beteendedesign. Personlig och organisatorisk förändring genom analys, design, implementering och uppföljning av beteenden. All verksamhet baseras på principer från förbättringskunskapen och beteendedesign.

Utbildning

Utifrån boken Workflow som jag skrev 2020 ger jag föreläsningar och utbildningar vilka ger en ökad förmåga att skapa sin egen bästa arbetsmiljö utan att tappa fokus på att åstadkomma värde. Materialet som helhet innehåller 20 temaområden. 

Organisations-utveckling

Under 2021 utbildar jag mig inom OBM - Organizational Behavior Management för att så småningom kunna erbjuda mina tjänster inom organisationsutveckling.

"The central issue is never strategy, structure, culture or systems. The core of the matter is always about changing the behavior of people" 

John Kotter

Utbildningsdesign

Anlita mig som som instructional designer (manusförfattare) när ni vill skapa tidssmarta e-utbildningar som har fokus på att öka förmågor. Jag intervjuar ämnesspecialister och använder tillgängliga kunskapskällor för att sedan  tillsammans med er skräddarsy utbildningar som stöttar er i er utveckling. Utbildningarna formas med stöd av smart pedagogik som skapar så mycket effekt som möjligt med så liten insats som möjligt. Självklart i en modern och lättillgänglig teknisk miljö. Jag hjälper er att komma från utlärning från specialister till inlärning för medledare.


Coaching

Jag erbjuder coaching online till enskilda som vill skapa en hållbar beteendeförändring. Det kan exempelvis handla om att skapa en hållbar arbets- eller livssituation. Vi arbetar strukturerat tillsammans utifrån en modell som har fem steg.

  1. Beteendeanalys
  2. Mål
  3. Beteendedesign
  4. Implementering av nya beteende
  5. Uppföljning och utvärdering